Innovations

Od roku 2013 sa tretím pilierom firmy stali nové technológie a hlavne ich implementácia v praxi. Cez spoločnosť A I T s.r.o. sme držiteľom obchodného zastúpenia firmy LAMBERGA pre niekoľko trhov, lídra v oblasti LED technológií vo verejnom osvetlení a v osvetlení výrobných hál.