Innovations

V roku 2013 sa spoločnosť AZOR začala zaoberať i novými technológiami a hlavne ich implementáciou v praxi.