Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Scherffelova 38
058 01 Poprad
Tel.: +421/52 78 77 215
E-mail: sekretariat@azor.sk

DEVELOPMENT – SPRÁVA BUDOV

Scherffelova 38
058 01 Poprad
Tel.: +421/52 78 77 213
E-mail: sprava@azor.sk

NEW TECHNOLOGY AND INNOVATIONS

A I T, s.r.o.
Obchodné zastúpenie pre SR značky LAMBERGA
Scherffelova 38
058 01 Poprad
Tel.: +421/52 78 77 213
Tel.: +420/541 126 611
E-mail: info@azor.sk
Web: www.lamberga.cz

RETAIL

Svitská cesta 5035/5
058 01 Poprad
Tel.: +421/948 961 009
E-mail: best4baby@azor.sk