Retail

Retail je prvou a najstaršou činnosťou na ktorej firma AZOR vyrástla. Od roku 1992 ako regionálny predajca elektro, neskôr ako jeden zo zakladateľov a prevádzkovateľov prvej slovenskej siete elektropredajní ProELEKTRO sa firma AZOR venovala intenzívne predaju elektro segmentu ako pre maloobchodný tak i pre veľkoobchodný trh. Spoločnosť AZOR svoje aktivity v retailovom sektore ukončila.